MB CRUSHER drobilične kašike
Savršena za drobljenje inertnih materijala na licu mesta MB Crusher drobilične kašika je komad opreme koja radi uz korišćenje hidrauličnog sistema bagera, mini utovarivača, utovarivača i rovokopača na koji je ugrađena.

Drobilična kašika ima mnoge oblasti primene: od izgradnje i rušenja uopšte, do prekvalifikacije bivših industrijskih i urbanih područja na obradu materijala za iskopavanje, od sektora pomeranja zemljišta do radova na putevima, od kamenoloma do rudnika, od reciklaže do aplikacije na kamenito tlo.