MB CRUSHER hvataljke
Dizajniran za odabir i rukovanje materijalima za rušenje i koncipiran u skladu sa najvišim tehnološkim standardima za rukovanjem bilo koje vrste materijala na pouzdan način, sa konstantom i potpunom sigurnošću.

Zahvaljujući izmenjivim kandžama i hidrauličnom rotacijom od 360 ° omogućava vam da rukujete velikim opterećenjima i čudnim oblicima.

Hvataljka MB-G dostupna je u 4 modela.