MB CRUSHER sejalice
Savršene za skrining i selekciju prirodnih materijala, pre i nakon faze drobljenja, MB-S sejalice smanjuju vreme drobljenja do 60%, omogućavajući spasavanje materijala pogodnih za vrstu posla koji se obavlja, i da ih upravlja na najbolji mogući način.

MB sejalice rade sa bagerima, mini utovarivačima, utovarivačima i utovarivačima –rovokopačima-kombinirkama.