Vaš novi partner – MST predstavlja novu seriju 6 Plus kombinovanih građevinskih mašina koje smanjuju utrošak vremena i troškove korišćenja i održavanja. Radite sa visokom produktivnošću u svim okolnostima.

Kompaktan, moćan, lak za servisiranje, pouzdan, komforan i ekonomičan.

Motor: PERKINS – 1104D- 44TA (Tier-3) "Euro III A"
Menjač: Auto Powershift

Više informacija o MST kombinovanim mašinama pogledajte na sajtu www.mst.rs

MST 642 plus
MODEL Radna težina (kg) Veličina guma
MST 642 Plus 8840 kg Telescopic Arm.-8540 kg Standard. Arm prednje 16,0/70-20 zadnje 16,9x14x28