Vaš novi partner – MST predstavlja novu seriju 6 Plus kombinovanih građevinskih mašina koje smanjuju utrošak vremena i troškove korišćenja i održavanja. Radite sa visokom produktivnošću u svim okolnostima.

Kompaktan, moćan, lak za servisiranje, pouzdan, komforan i ekonomičan.

Motor: PERKINS – 1104D- 44TA (Tier-3) "Euro III A"
Menjač: Auto Powershift

Više informacija o MST kombinovanim mašinama pogledajte na sajtu www.mst.rs

MST 644 Plus
MODEL Radna težina (kg) Veličina guma
MST 644 plus 9200 kg Telescopic Arm.-8940 kg Standard. Arm prednje i zadnje 16,9x14x28