Volvo CareTrack sistem praćenja

Smanjite troškove i povećajte profitabilnost

Svaka Volvo mašina standardno dolazi opremljena sa CareTrack Volvo telematika sistemom koji Vam omogućava pristup širokom spektru informacija o nadgledanju mašina dizajniranim da vam uštede vreme i novac.

CareTrack pruža informacije za bolje planiranje i pametniji rad, uključujući i izveštaje o potrošnji goriva i položaju mašine uz podsetnike za servise koji dolaze. Pomoću CareTrack-a možete smanjiti troškove goriva, optimizovati performanse mašine i rukovaoca i proaktivno upravljati servisom. Ostanite povezani sa svojim mašinama putem daljinskog nadzora i iskusite novi nivo kontrole i efikasnosti sa Care Track-om.

Maksimalno povećajte svoju profitabilnost i ostvarite konkurentsku prednost primanjem podataka koje želite od Volvo-ovog najsavremenijeg sistema CareTrack. Bez obzira na vaše poslovanje, Volvo ima čitav niz funkcija koje će vam pomoći da dobijete informacije potrebne za efikasno upravljanje produktivnošću i dostupnošću mašina. Nastupite na najbolji mogući način izborom paketa koji odgovaraju vašim specifičnim potrebama.

Uštedite gorivo. Smanjite troškove. Povećajte profitabilnost. Sve to možete sa CareTrack sistemom.

Volvo CareTrack brošura