Benzinski i dizel agregati za kontinualno napajanje el.energijom sa AKSA motorima u opsegu snaga od 0,85kW do 8kW. Moguće izrade su:

1. monofazni i trofazni,
2. manuelni start sa poteznicom ili električni start ključem,
3. prenosivi, sa i bez točkića.
4. inverterski modeli

Benzinski i dizel prenosivi agregati

Gorivo MODEL Agregat
50Hz snaga
Motor Alternator Kapacitet rezervoara (l)

Težina (kg)

Alternator
KW Napon Start-poteznica elektro Proizvođač Proizvođač Proizvođač
Benzin AAP 1000i 0,85 230 P Aksa Aksa 2,1 14,8 Aksa
Benzin AAP 2000i 1,7 230 P Aksa Aksa 3,6 22,2 Aksa
Benzin AAP 3500E 2,5 230 E Aksa Aksa 15 44,5 Aksa
Benzin AAP 5500E 4 230 E Aksa Aksa 25 83 Aksa
Benzin AAP 8000E3 6 400/230 E Aksa Aksa 25 95 Aksa
Benzin AAP 110TE 8 400/230 E Aksa Aksa 16 117 Aksa
Dizel AAP 4200DE 4,2 230 E Aksa Aksa 12,5 186 Aksa
Dizel AAP 8000DE 5,5 230 E Aksa Aksa 12 175 Aksa
Dizel AAP 8000DE3 6 400/230 E Aksa Aksa 15 125 Aksa