Velike dizalice – od 250 do 620 kNm

Velika nosivost. Preciznost. Dohvat.

Da li želite maksimalni kapacitet dizanja i dosezanja? Dobro došli u klasu najproduktivnijih, specijalno namenjenih za kamione nosivosti veće od 24 tone. Posebno se izdvaja osobina sistema senzora opterećenja (opciono), duplo nazubljenog venca, beskonačnog pužnog zupčanika kao i širok spektar dodataka poput čekrka i kuka. Ove dizalice su operativnije i brže u poređenju sa drugim dizalicama ovog kapaciteta. Tamo gde je potrebna snaga.

Izuzetno su fleksibilne u upotrebi:

  • Primena u građevinskoj industriji
  • Logistika podizanja
  • Manipulacija sa kontejnerima
  • Montažni radovi