TANA kompaktori za deponije
TANA je prvi kompaktor koji se pojavio na tržištu koji je namenski počeo da se koristi na deponijama. Kompaktori E serije finskog proizvođača TANA olakšavaju svakodnevni tretman otpada. Zahvaljujući SMART SITE sistemu upravljanje informacijama, konstrukciji mašine, veličini bubnja i raspoređenosti tereta (od 26t do 52t), TANA kompaktori doprinose smanjenju cene procesa.

TANA kompaktori za deponije
  Max. snaga motora Max. sila nabijanja Radna težina mašine
  kW(bhp) kN t
TANA E260 189 (253) 127 26
TANA E320 261 (350) 157 36
TANA E380 298 (400) 186 38
TANA E450 439 (589) 221 45
TANA E520 439 (589) 255 52