TANA kompaktori za deponije
TANA je prvi kompaktor koji se pojavio na tržištu koji je namenski počeo da se koristi na deponijama. Kompaktori E serije finskog proizvođača TANA olakšavaju svakodnevni tretman otpada. Zahvaljujući SMART SITE sistemu upravljanje informacijama, konstrukciji mašine, veličini bubnja i raspoređenosti tereta (od 26t do 52t), TANA kompaktori doprinose smanjenju cene procesa.

TANA kompaktori za deponije
  Max. snaga motora Max. sila nabijanja Radna težina mašine
  kW(bhp) kN t
TANA H260 186/365 (250/272) H260eco 127 26
TANA H320 242/272 (325/365) H320eco 157 32
TANA E380 280/336 (375/450) E380eco 186 38
TANA E450 399 (535) 221 45
TANA E520 399 (535) 255 52