MODEL VX-5ER VX-9ER VX-15ER VX-26ER VX-30ER VX-50ER
Radna težina kg 264 480 820 1998 2150 3400
Protok ulja (rotacija) l/min 5-8 5-8 25-35 25~35 25-35 33~50
Radni pritisak (rotacija) bar 12 12 19 19 19 19
Protok ulja l/mm 30-40 40-70 90 170-210 200-250 300-350
Radni pritisak bar 22 22 35 35 35 35
Težina osnovne mašine t 2,0-5,0 4,5-9,0 9,0-15,0 20,0-26,0 22,0-30,0 33,0-50,0