A: Standardni ram za kačenje čekića putem brze spojnice (F6)

B: Ram za smanjenu buku (LN) za kačenje čekića putem brze spojnice

C: Specijalni BHL ram za kačenje čekića na rovokopač utovarivač

MODEL F6 F9
Operativna težina, (1)FT kg 365 -
Operativna težina, (1)LN(2) kg 350 535
Visina sa špicem, FT mm 1450 -
Visina sa špicem, LN mm 1400 1595
Radni pritisak min.bar
maks.bar
100
160
120
150
Protok ulja min.l/min
maks.l/min
50
150
65
150
Broj udara min.
maks.
650
1600
400
1400
Energija udara maks.joules 884 1305
Prečnik špica ∅ mm 75 90
Efektivna dužina špica mm 450 500
Težina špica kg 21.5 35.5
Prečnik creva ∅ HD, ND mm 12 19
Preporučena težina mašine t 3.5-10.0 6.0-12.0
(1): Operativna težina sa brzom spojnicom (veznom pločom)
(2): LN tiha verzija čekića = smanjena buka i vibracija